Informatiebijeenkomst energiebesparing Zeilberg

Op 14 oktober zal er in Sociaal Cultureel Centrum Den Draai een informatiebijeenkomst worden georganiseerd door Energyport Peelland op uitnodiging van en in samenwerking met het bestuur van SCC Den Draai.

Energyport Peelland (EPP) is een coöperatie in Deurne, die in 2012 is opgericht en die als doelstelling heeft er aan bij te dragen dat de regio in 2040 energieneutraal is. Dat kan gerealiseerd worden door enerzijds energie te besparen (door isolatie, andere, zuinigere  apparatuur, aanpassing gedrag, etc) en anderzijds door het optimaal benutten van reststromen in de regio (verwerken reststoffen tot biogas bijvoorbeeld) en het benutten van de onuitputtelijke natuurlijke energiebronnen (zon, wind, water, e.d.).

EPP heeft inmiddels circa 125 leden (zowel particulieren als ondernemingen), die deze doelen ondersteunen. Circa 30 leden zijn ook als vrijwilliger actief in werkgroepen.

Naast een algemene presentatie over EPP zullen er door leden van de werkgroep Energie Besparende Maatregelen en de werkgroep Zonne-energie presentaties worden verzorgd.

EPP heeft ook een samenwerking met Buurkracht (onderdeel van Enexis). Buurkracht heeft als doelstelling om collectieve activiteiten met betrekking tot energiebesparing in wijken te ondersteunen. Ook Buurkracht zal die avond een presentatie verzorgen over wat zij in dit kader voor wijken in Zeilberg kan betekenen.

Voor en na de informatiebijeenkomst, alsmede tijdens de pauze bestaat de mogelijkheid om bij partners van EPP specifieke informatie in te winnen over hun diensten. Zij zullen elk met een “stand” daar aanwezig zijn (spouwmuurisolatie, zonnepanelen, uitvoeren energiescans, besparingen met cv-apparaten en –voorzieningen, etc).

Wij nodigen geïnteresseerden hierbij graag uit om op deze avond aanwezig te zijn. Het belang is niet alleen individueel (energiebesparing betekent ook geld besparen en meer wooncomfort) maar ook maatschappelijk (streven naar minder verbruik fossiele brandstoffen en daarmee CO2-uitstoot). Mede in het belang van de generaties die na ons komen.

Deze informatieavond is voor eigenaren en huurders.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Mede namens Energyport Peelland en Buurkracht,

Bestuur SCC Den Draai

logo energyport