Zaailbergs erfgoed zal leve!Zeilbergs Historisch Erfgoed

Het ZHE wil cultuurhistorisch erfgoed over Zeilberg en haar bewoners vastleggen, bewaren, behouden, beschikbaar stellen en bereikbaar maken voor een breed en groot publiek, ook voor de jongste generatie.

Het ZHE ordent en beschrijft de al aanwezige verzamelingen. Ook zoeken we naar nieuwe collecties.

Vaak zijn zij dinsdagsavonds in Den Draai om hieraan te werken en bezoek te ontvangen. Ze hebben al vele mensen geholpen met achtergrondinformatie voor hun bijdrage aan “de Fietstocht van de Eeuw” anno 2014.

Wilt u ook helpen om ons erfgoed te behouden, kom dan op dinsdagavond naar SCC Den Draai of stuur een email naar ZHE@dendraai.nl