Hanenberg 6

Aan de Blasiusstraat ligt zaal de Hanenberg. Het symbool voor het gehucht Hanenberg.
Deze zaal biedt plaats aan 85 personen en is een specifieke vergaderzaal en/of educatief leslokaal.

Door middel van een schuifwand kan de zaal worden verdeeld. Hier kan o.a. computerles gegeven worden.
Er staan een achttal computers welke alle een internetaansluiting hebben.

Hanenbergzaal 5