Sinds 1999 wordt jaarlijks de traditionele openluchtviering HH Cornelius gehouden in Zeilberg op de 1e zondag van mei.

De werkgroep die zich hiermee bezig houdt heeft de volgende doelstellingen:

 • breed gedragen maatschappelijke bijeenkomst wat moet bijdragen tot een positieve eenheid en leefbaarheid van de Zeilbergse gemeenschap
 • continueren traditionele HH Cornelius bedevaartbijeenkomst op de 1e zondag van mei in Zeilberg
 • promoten Paus, martelaar, beschermheilige en broederschap HH. Cornelius
 • bijeenkomst geleid en georganiseeerd door eigen Zeilbergse leefgemeenschap
 • bijzonder aandacht voor jeugd/jongeren, en hun deelname enthousiasmeren
 • het betrekken vn individuele en niet georganiseerde deelnemers aan deze vieringen, denk aan muzikale ondersteuning
 • het op een aantrekkelijke manier inrichten en kindvriendelijk opzetten van hedendaagse aansprekend gebeds- of woordvieringen
 • de kinderzegen moet een vast onderdeel zijn in de viering
 • uitreiken hebbedingetje, zoals: kaarsen, schabelier/collector’s item, beeldjes
 • bijzonder aandacht voor gehandicapte, zieken, bejaarden/ouderen, en in algemene zin de medemens enthousiasmeren in hun deelname
 • bijzonder aandacht voor overleden parochianen
 • bijzonder aandacht voor HH. Cornelius leden broederschap

De werkgroep staat open voor:

 • iedereen die zich wil inzetten als vrijwilliger in de organisatie van dit jaarlijks event
 • iedereen die actief wil zijn tijdens dit event
 • nieuwe ideeën, thema’s ter verbetering event
 • financiële giften die uitsluitend en alleen ten goede mogen komen van het HH Cornelius broederschap en/of HH Cornelius event
 • fondsenwerving
 • alle particuliere en zakelijke maatschappelijk ondersteunende acties ten gunste van het HH. Corneliusevent

Werkgroep Behoud St.Willibrordus Kerk Zeilberg is initiatiefnemer van HH.Corneliusviering. Sinds 2014 is de werkgroep H.Corneliusgenootschap onderdeel van de werkgroepen Den Draai.

H. Cornelius Genootschap Zeilberg
p/a Kranenmortelweg 1
5753 RG Deurne-Zeilberg
Emailadres: cornelius.genootschap.zeilberg@gmail.com