Sociaal Cultureel Centrum Den Draai is in 1975 gebouwd met de duidelijke taak om er sociaal culturele activiteiten in onder te brengen. Verenigingen/groeperingen/werkgroepen e.d. hebben daar steeds uitvoerig gebruik van gemaakt. De uitbreiding in 1984 met o.a. “‘t Draaike” heeft deze doelstelling nog eens duidelijk bevestigd.

Gelijktijdig werd de taak van sociaal cultureel werk aan het takenpakket van de stichting toegevoegd. De stichting ging verder onder de naam Club- en Buurthuiswerk Den Draai.

Per 1 januari 1992 heeft een reorganisatie binnen het sociaal cultureel werk in Deurne plaatsgevonden. Den Draai heeft de taak sociaal cultureel werk overgedragen aan de stichting Welzijn Deurne en Den Draai is verder gegaan als Stichting Beheer Gemeenschapshuis Den Draai. Een naam die tot 1984 ook al werd gebezigd en in 2001 werd aangepast in Sociaal Cultureel Centrum ‘Den Draai’

Bezuinigingen echter noopten de stichting tot een andersoortig beleid. De commercie heeft zijn intrede gedaan. Tijdruimtes en lokaliteiten die niet door sociaal cultureel werk werden bezet, kwamen beschikbaar voor meer commerciële activiteiten. Dit leek in strijd te zijn met de doelstelling van het Sociaal Cultureel Centrum.

De stichting echter blijft vasthouden aan de taak waarvoor het Sociaal Cultureel Centrum destijds is gebouwd. Als waarborg hiervoor is het Sociaal Statuut.

Een en ander kan als volgt worden aangegeven:

Den Draai is primair beschikbaar voor Deurne sociaal en sociaal-culturele activiteiten. Verenigingen/groeperingen/werkgroepen e.d. hebben het recht, tegen betaling van een redelijke huur, gebruik te maken van een of meer lokaliteiten van Den Draai.

Het invoegen van commerciële activiteiten kan alleen daar waar de sociaal en sociaal-culturele activiteiten dat toelaten. Sociaal en sociaal-culturele activiteiten behoeven niet te wijken voor de commerciële activiteiten. In goed overleg kan hierin wel oplossend gewerkt worden

Gemaakte afspraken zullen alom gerespecteerd worden. Dit betekent ook dat eenmaal ingeplande commerciële activiteiten niet behoeven te wijken voor sociaal en sociaal-culturele activiteiten welke in een later stadium pas zijn aangediend

Er zullen geen activiteiten plaatsvinden waarvan, bij het maken van de afspraak blijkt, dat deze activiteit van aard aanstootgevend (racistisch, extremistisch o.d.) kan zijn

Commerciële activiteiten zullen geen aandeel in het totale activiteitenpakket van Den Draai krijgen, dusdanig dat geen toevoegingen van sociaal en sociaal-culturele activiteiten meer mogelijk zijn

Hier vind u het bidboek Bruisend Dorpshart Zeilberg wat in 2010 is opgesteld