Sociaal Cultureel Centrum Den Draai is in 1975 gebouwd op de plaats van het voormalige patronaat met de duidelijke taak om er sociaal culturele activiteiten in onder te brengen. Na aanvankelijk te hebben gefunctioneerd in samenwerking met de gemeenschapshuizen in Deurne en Liessel, is in 1979 Den Draai geheel zelfstandig verdergegaan. De uiteindelijk overdracht van Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Deurne aan huidige Stichting Beheer Gemeenschapshuis Den Draai vond plaats in 1988.

Stichting Beheer Gemeenschapshuis Den Draai werd opgericht in november 1980 en kreeg daarbij het beheer over Den Draai, met het doel om de exploitatie van Den Draai over te nemen bij privatisering. Den Draai kreeg medio 1982 de taak van Club- en Buurthuiswerk. De uitbreiding in 1982 t.b.v. Stichting Club- en Buurthuiswerk Deurne i.o. werd gerealiseerd door Stichting Beheer Gemeenschapshuis Den Draai. Dit mede op initiatief en met steun van de afdeling Welzijn Deurne. De keuken werd gebouwd in 1985 en door Stichting Open Bejaardenwerk overgedragen aan het bestuur. De stichting ging verder onder de naam Club- en Buurthuiswerk Den Draai. De grote zaal werd gerenoveerd in 1987. Het demontabele podium werd vervangen door een vast podium met een kelder daaronder en een regieruimte achter in de zaal.

In 1992 vond er een reorganisatie plaats binnen het sociaal cultureel werk in Deurne. Den Draai droeg haar taak sociaal-cultureel werk over aan stichting Welzijn Deurne en Den Draai is verder gegaan als Stichting Beheer Gemeenschapshuis Den Draai. Een naam die vanaf 1980 werd gebezigd en in 2001 werd aangepast in Sociaal Cultureel Centrum Den Draai.

In 1999 werden de eerste plannen gesmeed om een nieuwe Den Draai te realiseren die uiteindelijk leidden tot renovatie van het gebouw. De eerste fase in 2005 beperkte zich tot de aanpak van het achterstallig onderhoud, vernieuwen toiletten, en het upgraden van het zalengedeelte. De tweede fase in 2008 omvatte een flinke opknapbeurt, verder wegwerken achterstallig onderhoud, nieuwe voorgevel entree, vernieuwde toiletten foyer, vernieuwen rioleringen, uitbreiding bergingen en inrichting ringleidingen audio-visuele componenten en computersysteem.

Voor de dagelijkse uitvoerende taken had de stichting een beheerder in dienst. Bezuinigingen echter noopten de stichting tot een andersoortig beleid. In 1995 werd overgegaan tot verpachting van het bargedeelte, waarbij het dagelijks beheer van het gebouw werd gekoppeld aan deze pachtvorm. Tijdruimtes en lokaliteiten die niet door sociaal-cultureel werk werden bezet, kwamen beschikbaar voor meer commerciële activiteiten. Dit leek in strijd te zijn met de doelstelling van Den Draai. De stichting echter blijft vasthouden aan de taak waarvoor Den Draai destijds is gebouwd. Als waarborg hiervoor geldt het Sociaal Statuut. De stichting heeft als doel de activiteiten in de wijk Zeilberg te bevorderen en daarvoor de mensen en middelen beschikbaar te stellen.

Het logo van Sociaal Cultureel Centrum Den Draai te Zeilberg:

SCC Den Draai

 

 

De basis is een kruispunt, het kruispunt van wegen waar den Draai aan ligt, het draait daarbij om de D’s van “Den Draai” in
waaier vorm, de vier open D’s getuigen van de gastvrijheid van het gebouw aan de gemeenschap