Den Draai doet een gooi naar de Peeltrofee!

Sociaal Cultureel Centrum Den Draai van oudsher een gemeenschapshuis, heeft de ambitie haar beleid aan te passen aan de hand van de veranderende samenleving. Als non-profit stichting zien we dat de betaalde begeleiding voor mensen met een zorgvraag is ingeperkt door maatregelen van de rijksoverheid.
Wij zien graag dat, samen met u, Den Draai daarvoor gebruikt wordt, waarvoor het gebouwd is:
een plek waar iedereen binnen kan lopen, een loketfunctie voor vragen uit de maatschappij, een plek voor samenkomst en ontmoeting. Om deze doelstelling uit te breiden en te onderhouden doet Den Draai een gooi naar de Peeltrofee!Peeltrofee
De Peeltrofee is een initiatief van het Peelnetwerk. Het Peel-netwerk is ontstaan uit het Streekplatform en de Recon-structiecommissie met de kerntaken die leiden tot een mooiere leefomgeving, een duurzaam bloeiende economie en een prettig maatschappelijk klimaat.

peelnetwerkDe Peeltrofee is een prijs die het Peelnetwerk uitreikt aan een organisatie of inwoner met het beste idee dat een unieke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van leven in de Peel. Het Peelnetwerk stelt een bedrag van € 5.000,- beschikbaar voor de winnaar van de Peeltrofee om zo het idee ook echt tot uitvoering te brengen. Dit jaar staat het thema leefbaarheid centraal.
De winnaars van de Peeltrofee zullen bekend worden gemaakt tijdens de Peeldag op 5 november 2015. Te zijner tijd wordt bekend gemaakt waar de Peeldag wordt gehouden.

Meedoen, meedenken, meeleven
SCC Den Draai voelt haar maatschappelijke taak om middels haar doelstelling gemeente Deurne te ondersteunen, samen met de inzet van haar accommodatie, verenigingen en vrijwilligers.
Daarmee krijgt het buurthuis een nieuwe functie, om de lokale gemeenschap te ondersteunen, te bevorderen en te versterken. De primaire doelstelling van vandaag de dag is “bevorderen van de leefbaarheid op een duurzame en ondernemende wijze”.
Een van zulke initiatieven is een inlooppunt, waar u terecht kunt met vragen over wonen, zorg en welzijn; georganiseerd door Den Draai en de LEVgroep met en voor ondersteuning van vrijwilligers.

Een werkgroep van Den Draai gaat in samenwerking met het nationaal ouderenfondsNationaal Ouderenfonds en KBO Zeilberg tabletcursussen voor ouderen verzorgen. Meer informatie hierover volgt nog.unieKBO

Om de diverse ideeën en initiatieven uit te voeren hebben wij u nodig!
Ondersteuning van onze initiatieven kan op verschillende manieren:
– je kunt je als vrijwilliger inzetten in een van onze werkgroepen of bij het inlooppunt;
– je hebt zelf een idee, hoe klein ook, om onze doelstellingen te ondersteunen;
– middels een financiële ondersteuning op: NL31RABO 0110805410 t.n.v. Stichting Den Draai!
– vanaf 1 september kun je stemmen op www.peeltrofee.nl of via Facebook/Peeltrofee
Voor contact of meer informatie kun je altijd binnenlopen of ga naar onze website of facebookpagina.

Welkom in het sociale hart van Deurne!

Bestuur en beheer SCC Den Draai