Onderstaande informatie kunt u ook vinden in het Kontakt.
Dit maandblad wordt uitgegeven aan het einde van elke maand (behalve zomerstop). Copy hiervoor kun je voor de 10e van de maand sturen naar info@kontaktzeilberg.nl.
De kosten voor een abonnement van het Kontakt zijn € 7,- per jaar!

Parochiecentrum
Visser 2 5751 BL Deurne
De website van heiligewillibrorddeurne.nl

Ouderenviering
1e woensdag van de maand, 9.30 uur, Den Draai

ZORGCENTRALE ‘DE ZORGBOOG
Voor alle vragen over zorg (kraamzorg, thuiszorg, opname in een verpleeg- of verzorgingshuis (Zorgboogcentra), acute zorg thuis, vragen over het abonnement Gezondheidsservice, afspraken voor het consultatiebureau of voedings- en dieetvoorlichting) kunt u contact opnemen met de zorgcentrale van De Zorgboog, tel. 0900 – 899 86 36

SAVANT ZORG- EN DIENSTVERLENING
Savant biedt verschillende vormen van zorg- en dienstverlening. Voorheen werd gesproken over thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg.
Voor meer informatie of vragen: tel. 0492 572000, iedere werkdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Ook voor acute zorg, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Voor nieuw aanmeldingen kunt u bellen met CIZ Veldhoven, tel. 040 2549999

KINDEROPVANG PINKELTJESLAND
Kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en is geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur.
Website: www.kinderopvang-pinkeltjesland.nl

KINDEROPVANG DE SPEELBOERDERIJ
Gastouderopvang op de boerderij voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
www.kinderopvang-despeelboerderij.nl

KINDERDAGVERBLIJF en BUITENSCHOOLSE OPVANG ‘T BOERDERIJKE
Kinderopvang ’t Boerderijke: kinderen van 0 t/m 12 jaar
Kinderdagverblijf ’t Boerderijke: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Locatie Breemortelweg 12
Peuterschool ’t Boerderijke: kinderen van 2,5 t/m 4 jaar
Locatie Breemortelweg 12
BSO opvang ’t Boerderijke: kinderen van 4 t/m 12 jaar
Locatie Breemortelweg 12 / Locatie BS Zeilberg, Margrietstraat 2
tel 399784 of 06-24425232
www.kdvboerderijke.nl

STICHTING LEV GROEP Leven & Verbinden, Deurne
Spreekuur wijkbeheerder in Den Draai: dinsdag 09.00 – 12.00 uur

Bezoekadres: Gemeente Deurne, Ingang Oude Martinetstraat,
telefoon: 0493-352500.
Postadres: Postbus 101, 5750 AC Deurne.
Website: www.levgroep.nl
E-mail: info@levgroep.nl
Dienstverlening, Jeugd en Jongeren, Ouderen, Mantelzorg, Vrijwilligerswerk, Vluchtelingenwerk, Leefbaarheid, Maatschap-pelijk Werk

HULPLIJN PEELREGIO
Heeft u behoefte aan een vertrouwelijk gesprek, dan kunt u gebruikmaken van de Hulplijn Peelregio. De telefonische hulplijn, voorheen onderdeel van Sensoor, is een initiatief van LEVgroep.
Heeft u zorgen, wilt u even met iemand praten, dan kunt u 24 uur per dag bellen naar 085 – 02 000 11. Goed opgeleide vrijwilligers bieden een luisterend oor.
Meer informatie vindt u op de website www.hulplijnpeelregio.nl
Wilt u vrijwilliger worden? Stuur dan een mail naar:
hulplijnpeelregio@levgroep.nl of bel naar 0492-598989
STICHTING JONG NEDERLAND ZEILBERG
De plek waar uw kinderen samen leren spelen en werken, tochten lopen, buitenspel, kamperen en knutselen. Alle groepen zijn ingedeeld op leeftijd en hebben een eigen groepstijd.
Kinderen kunnen lid worden vanaf 4 jaar!
Voor aanmelden of meer informatie kunt u terecht op de website www.jnzeilberg.nl

STICHTING LEVEN VOOR LEVEN
Stichting Leven voor Leven zamelt geld en goederen in voor (kinder)ziekenhuizen, scholen, weeshuizen en gehandicapten- en ouderenverzorgingshuizen in Roemenië. Twee maal per jaar gaat een transport naar Roemenië met hulpgoederen die daar worden overhandigd aan zusterstichting Vita pro Vita. Deze laatste zorgt voor het goed verspreiden van de hulpmiddel en legt altijd verantwoording af aan de Stichting Leven voor Leven.
Deze inzameling en verzending van hulpgoederen wordt verzorgd door louter vrijwilligers die vooral uitkijken naar baby-, kinder- en volwassenenkleding, schoeisel, incontinentiemateriaal, hulpmid-delen als rollators, rolstoelen, krukken e.d., medische apparatuur, grootkeukenapparatuur, zeep, etc. Elke zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur kunnen goederen aangeboden worden bij de loods, Randweg 5 (v.h. Tuinbouwloods). Bellen om spullen op te laten halen kan ook.
Voor meer informatie kunt u een van de volgende nummers bellen: 312163 of 06-53512555

BVG PEELLAND
Belangenvereniging voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap of een chronische ziekte.
Via verschillende werkgroepen en onze vaste BVG-avonden is BVG Peelland sociaal zeer actief. Kortom een vereniging die in alle leeftijdscategorieën meedenkt en meedoet, want een beperking kent nu eenmaal geen leeftijd.
Voor meer info kunt u bellen of mailen met:
Marian Bronstein, tel. 310061, info@bvg-peelland.nl
Sandra v. Lieshout, tel. 843756, secretaris@bvg-peelland.nl
Annie v.d. Burgt, tel. 311870, penningmeester@bvg-peelland.nl
Kijk ook eens op onze uitgebreide website:
www.bvg-peelland.nl
Wij zijn ook te vinden op Facebook en Twitter:
BVG-Peelland @BVGPeelland

CAFÉ DE HOOFDZAAK
Elke tweede en vierde donderdag van de maand is er in Deurne een NAH-bijeenkomst van café de Hoofdzaak voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel, van 14.00 tot 16.00 uur.
De bijeenkomst is in de huiskamer van het Cratoscentrum, Rembrandt van Rijnstraat 5a. Deze middag voor lotgenoten is ook bedoeld voor partners, familieleden en vrienden.
Café de Hoofdzaak wordt georganiseerd door stichting Cratos-vrienden.
Voor info: www.cratosvrienden.nl

BEZOEK MOLEN MARIA-ANTOINETTE
Als de blauwe wimpel aan de straatzijde wappert, is Maria-Antoinette opengesteld voor publiek. Dit is met name op woensdag (13.00 – 17.00 uur) en op zaterdag (10.00 – 17.00 uur). Ook is het mogelijk om voor een excursie een afspraak buiten deze tijden om te maken.
Daarvoor kunt u contact opnemen met de molenaar:
Toon Seijkens, tel. 0493-317263 – mobiel: 06-54642630

POLITIE ZUID-OOST BRABANT
Buurtbrigadier Zeilberg en Koolhof: Math van den Bekerom
Tel: 0900 – 88 44
email: math.van.den.bekerom@politie.nl
Twitter.com: @brigadierdeurn2
Bezoekadres en bezoektijden: gemeentehuis Deurne, ingang Receptie. Alleen op afspraak van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur
Aangifte doen kan via deze link

CLIËNTENRAAD DEURNE – WWB – WSW
Ontvangt u een uitkering via de gemeente, bent u wwb’er, wsw’er of wajong’er en heeft u vragen hierover, dan kunnen wij u helpen.
Stel uw vraag op internet en volg ons op Facebook.
Meer informatie: www.clientenraaddeurne.nl en
www.facebook.com/clientenraadDeurne

ZANGVERENIGING ANIMATO / VELA MONTE
Najaar 2017 staat er een nieuwe grote show op het programma met als thema ‘songfestival’. We kunnen daarvoor nog wel wat versterking gebruiken zowel bij Animato als bij Vela Monte.
Vind je het leuk om te zingen en om af en toe op te treden, dan is dit misschien een mooi moment om met ons mee te komen doen.
Loop vrijblijvend binnen en kijk of het iets voor je is.
Je mag sowieso een maand gratis meezingen. We repeteren in zaal de Zwaan op maandagavond, Vela Monte van 19.00 tot 20.40 uur en Animato van 20.45 – 22.30 uur.

STICHTING GRIPOPSCHULD DEURNE
GripOpSchuld helpt inwoners van Deurne die financiële problemen of schulden hebben of dreigen te krijgen. Een gecertificeerd en deskundig maatje helpt om de financiën van de hulpvrager op orde te krijgen en te houden. Het maatje bevordert op die manier de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de hulpvrager. De hulp vindt plaats zolang het nodig is en is geheel gratis, terwijl de privacy is gewaarborgd!
Voor meer informatie: 06 37402232.
Inloopspreekuur elke maandag van 09.00 tot 12.00 uur, adres: Oude Martinetstraat 2 Deurne ( tegenover de bibliotheek)
Zie ook: www.gripopschulddeurne.nl
en e-mail info@gripopschulddeurne nl

FYSIOTHERAPIE LAMMERS IN DEN DRAAI
Fysiotherapie Lammers biedt u diverse specialisaties binnen de fysiotherapie. Behandeling mits nodig, bijvoorbeeld na een operatie, (zonder toeslag) bij u aan huis.
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur.
Gratis inloopspreekuren: maandag 9:00 tot 10:00 en woensdag van 13.00 tot 13.30 uur. Voor vragen, opmerkingen of afspraken is de praktijk te bereiken op het tel. 06-27591179 of via info@fyla.nl, meer informatie op www.fyla.nl

EXPOSITIE FCZ
Voor meer informatie: www.fotoclubzeilberg.nl.

One thought on “Wegwijzer

 1. Onze excuses voor deze late reactie.
  Uw melding was omringd door een enorme hoeveelheid spam-reacties.
  De Wegwijzer-pagina is inmiddels verwijderd.
  Wij willen u bedanken voor uw melding.

  Met vriendelijke groet,

  Marcel van Rijt
  Beheerder Website

 2. Deze gegevens gelieve van de website te verwijderen. Ze zijn gedateerd (erg gedateerd)!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.