tabletcursussen…. het vervolg

Afgelopen woensdag hebben bijna 70 ouderen zich gemeld om een tabletcursus te gaan volgen bij de internet-werkgroep van Den Draai.

Inmiddels zijn een groot aantal tablets, welke ter beschikking zijn gesteld door het Nationaal Ouderenfonds, reeds verdeeld onder de gegadigden. Diegene die verhinderd waren, maar zich wel hadden aangemeld worden de komende dagen telefonisch benaderd door de werkgroep.

Er worden aparte groepen gemaakt voor de mensen die al een tablet of ipad bezitten. Wanneer deze cursus start is nog niet exact bekend.

U kunt zich nog aanmelden voor een tabletcursus, maar u dient er rekening mee te houden dat de nieuwe cursus pas ergens in januari 2016 zal starten.

U dient zich vooraf aan te melden voor de tabletcursus bij:
Martien Wijnands, telefoonnummer: 0493 – 32 27 88
of per email: internet@dendraai.nl

De cursus is voor alle ouderen uit de gemeente Deurne.
Wij vragen u om uw naam, leeftijd, adres en telefoonnummer waar u te bereiken bent en of u al beschikt over een tablet.