Oproep raadsvergadering voor behoud gymvoorziening

In juli heeft het college besloten om geen medewerking te verlenen aan het plan dat door de werkgroep was ingediend om een gymzaal te integreren in Den Draai. Tevens is besloten om de oude gymzaal te slopen, waardoor er niets anders overblijft dan de leerlingen van de basisschool per bus te blijven vervoeren naar de Kubus. Naar aanleiding van dit besluit heeft de CDA-fractie een interpellatiedebat aangevraagd. Dat wil zeggen dat deze fractie tijdens de raadsvergadering met de andere politieke partijen wil bespreken of zij het eens zijn met dit besluit.

Inmiddels heeft de werkgroep niet stil gezeten. Er bleek nogal wat onduidelijkheid te bestaan over het voorstel en daarom heeft de werkgroep een vereenvoudigd plan gemaakt. De werkgroep heeft het plan mondeling toegelicht aan alle fracties en opgestuurd naar college en raad met het verzoek het voorstel alsnog in behandeling te nemen.

Om dit verzoek steun bij te zetten zou het goed zijn als de fracties kunnen zien dat dit onderwerp leeft in Zeilberg en dat de Zeilbergse gemeenschap het belangrijk vindt dat er een gymvoorziening in Zeilberg blijft. Dat kunt u laten zien door fysiek aanwezig te zijn bij deze raadsvergadering die plaatsvindt op dinsdag 26 september om 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis.

ZEILBERG, LAAT (MASSAAL) VAN JE HOREN OP DINSDAG 26 SEPTEMBER!!!

 

Werkgroep Behoud Gymzaal Zeilberg